Защита на данните и авторските права  

Този сайт използва Google Analytics – услуга за web-анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т.нар. „Cookies“ – текстови данни, които се съхраняват на Вашия компютър и посредством които е възможен анализ на използването на web-страницата.

Съставената по този начин информация за използването на web-страницата (вкл. на IP-адреса) се предава на Google-сървър в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация за оценяване използването на уеб-страницата, изготвяне доклади за ползвателите относно дейностите по web-страницата и за други дейности, свързани с използването на web-страницата и интернет. В някои случаи Google ще предоставя информацията на трети страни, доколкото това е законно и третата страна обработва тази данни по поръчка на Google. Google при никакви обстоятелства няма да свързва IP-адреса с други данни.

Вие може да откажете инсталиране на Cookies посредством съответния софтуер на браузера. Но Ви предупреждаваме, че в този случай не бихте могли да се възползвате от пълните функции на web-страницата.

Посредством използването на тази web-страница Вие се съгласявате с обработката на подадените от Вас към Google данни по описания по-горе начин и за описаната по-горе цел.