Лица за контакт

cv_ff

Управител DF Bulgaria

Франц Филипи

 

тел.: +359 7172 7422

E-mail: fphilippi@dfbulgaria.bg

cv_huk

Управител-управляващ сътрудник

инж. Ханс Улрих Кох

 

Tel.: +49 6831-7003-0

Fax: +49 6831-7003-350

E-mail: hkoch@dfgb.de

cv_et

Администрация

Елка Трилева

 

тел.: +359 7172 7415

E-mail: dfbulgaria@dfbulgaria.bg

cv_rs

Администрация

Росица Софрониева

 

тел.: +359 7172 7421

E-mail: rsofronieva@dfbulgaria.bg

cv_gg

Мениджър качествен контрол

инж. Георги Гюров

 

тел.: +359 7172 7410

E-mail: ggyurov@dfbulgaria.bg

cv_ss

Пласмент складови стоки

Светлана Стоянова

 

тел.: +359 7172 7412

E-mail: sstoyanova@dfbulgaria.bg

cv_rn

Ръководител Производство

Румен Начев

 

тел.: +359 7172 7414

E-mail: rnachev@dfbulgaria.bg

cv_kh

Технически сътрудник

Кристин Първанов

 

тел.: +359 7172 7417

E-mail: kparvanov@dfbulgaria.bg

cv_pp

Логистика

Първан Първанов

 

тел.: +359 7172 7418

E-mail: pparvanov@dfbulgaria.bg

cv_dv

Човешки ресурси

Деница Варадинова

 

тел.: +359 7172 7413

E-mail: dvaradinova@dfbulgaria.bg