Лица за контакт / Impressum

 

Tobias-Herbergb

Управител DF Bulgaria

Тобиас Херберг

 

тел.: +359 7172 7422

E-mail: therberg@dfbulgaria.bg

Управител-управляващ сътрудник

инж. Ханс Улрих Кох

 

Tel.: +49 6831-7003-0

Fax: +49 6831-7003-350

E-mail: hkoch@dfgb.de

Trileva1

Администрация

Елка Трилева

 

тел.: +359 7172 7415

E-mail: dfbulgaria@dfbulgaria.bg

RositzaSW

Администрация

Росица Софрониева

 

тел.: +359 7172 7421

E-mail: rsofronieva@dfbulgaria.bg

Мениджър качествен контрол

инж. Георги Гюров

 

тел.: +359 7172 7410

E-mail: ggyurov@dfbulgaria.bg

Пласмент складови стоки

Светлана Стоянова

 

тел.: +359 7172 7412

E-mail: sstoyanova@dfbulgaria.bg

RumenSW

Ръководител Производство

Румен Начев

 

тел.: +359 7172 7414

E-mail: rnachev@dfbulgaria.bg

ParvanowSW

Технически сътрудник

Кристин Първанов

 

тел.: +359 7172 7417

E-mail: kparvanov@dfbulgaria.bg

cv_pp

Логистика

Първан Първанов

 

тел.: +359 7172 7418

E-mail: pparvanov@dfbulgaria.bg

DenizaSW

Човешки ресурси

Деница Варадинова

 

тел.: +359 7172 7413

E-mail: dvaradinova@dfbulgaria.bg

 

Служба за сигурност

Тони

 

 

Администрация

 Любомира Костова

 

тел.: + 359 (0) 71727415

E-mail:  lkostova@dfbulgaria.bg 

 

 

 

 

IMPRESSUM

 

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ВЪТРЕШНИ ЖАЛБИ

Вътрешни жалби от нашите служители могат да бъдат подавани анонимно на следния линк. Ние ще разгледаме вашите жалби и ще се опитаме да ги разрешим във възможно най-кратък срок. Ние се ангажираме да ви осигурим добра и справедлива работна среда.

https://dfgb.wst-whistleblowing.de/

 

 

DF BULGARIA EOOD

Межународно шосе 31

2210 Драгоман

телефон: +359/7172 74 12

Начало: dfbulgaria@dfbulgaria.bg

имейл: sales@dfbulgaria.bg

Изпълнителен директор, упълномощен да представлява дружеството:
Тобиас Херберг

Идентификационен номер за данък върху добавената стойност: BG 1313 54 311

Отговорник за съдържанието съгласно § 55 II RStV: Тобиас Херберг

DF България EooD
Межународно шосе 31
2210 Dragonan

ОТКАЗ ОТ УСЛОВИЯТА

1. ДФ-България не носи отговорност за актуалността, верността, пълнотата и качеството на предоставената информация. Искове за отговорност срещу ДФ-България, свързани с имуществени или неимуществени вреди, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на невярна или непълна информация, се изключват по принцип, освен ако няма доказателства за умисъл или груба небрежност от страна на ДФ-България. Всички оферти подлежат на промяна и не са обвързващи. ДФ-България изрично си запазва правото да променя, допълва, изтрива или временно или постоянно да прекратява публикуването на части от страниците или на целия уебсайт без предварително уведомление.

2. Отговорност за препратки и връзки
Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Поради това не можем да поемем никаква отговорност за това външно съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници са проверени за възможни законови нарушения в момента на свързване. Незаконното съдържание не е било разпознато по време на свързването. Въпреки това постоянното наблюдение на съдържанието на свързаните страници е нецелесъобразно, ако няма конкретни признаци за законово нарушение. Ако ни станат известни нарушения на закона, ще премахнем тези връзки незабавно.

3. Авторско право
Авторските права за самостоятелно създадените обекти и тяхното публикуване остават единствено за ДФ-България. Всяко възпроизвеждане или използване на обекти като диаграми, звуци или текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без съгласието на DF-Bulgaria.

 

4. Правна валидност
Настоящият отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет публикацията, от която сте били препратени. Ако части или отделни условия на това изявление не са законни или правилни, съдържанието или валидността на останалите части остават неповлияни от този факт.

5. Защита на данните
Данните, предадени на ДФ-България с цел получаване на информация или услуги, ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани от ДФ-България в съответствие с разпоредбите за защита на данните на BDSG. Личните данни ще бъдат третирани като поверителни и няма да бъдат предавани на трети страни при никакви обстоятелства.