Специални отвори и щампи

Триоли

Щамповани ламарини

Декоративни отвори

Избушени отвори

Продълговати избушени отвори

Отвор с формата на щора

Избушен носов отвор