Продълговати отвори

Продълговат отвор с шахматно разместени редици (Lv)

ll-01-BG

 

 

 

 

 

 

 

Продълговат отвор с правоъгълно разположени редици (Lg)

ll-02-BG

 

 

 

 

 

 

 

Използвани термини

a0 = относителна светла площ
a1 = широчина на листа
a2 = широчина на перфорацията
b1 = дължина на листа
b2 = дължина на перфорацията паралелно на b1
c = мост
e1, e2 = широчина на ръба паралено на b1
f1, f2 = широчина на ръба паралено на a1
s = дебелина на ламарината
t=стъпка
t1 = стъпка между ширините на продълговатите отвори
t 2= стъпка между дължините на продълговатите отвори
w = широчина на отвора