Квадратни отвори

Правоъгълно разположение (Qv)

spec_s11

Диагонално разположение (Rv)

spec_s12

Диагонално разположение (Qd)

spec_s13