Кръгли отвори

Диагонално разположение под 60° (Rv)

spec_r11

Правоъгълно разположение под 90° (Rg)

spec_r12

Диагонално разположение под 45° (Rd)

spec_r13