Основни понятия за перфорирана ламарина

Размер на отвора: широчина на отвора w, дължина на отвора l

Широчина на отвора w = най-малкият размер, т.е. диаметърът на кръгъл отвор, дължината на ръба на квадратен отвор и широчината на продълговат отвор. 

Дължина на отвора l = дължината на продълговат отвор (най-големият вътрешен размер).

Забележка: Технически възможният диаметър се определя от дебелината и вида на материала.  

Приблизителни параметри за стомана, алуминий и други подобни материали: Диаметърът на отвора не трябва да бъде по-малък от дебелината на материала (съотношение 1:1). За материали като неръждаема стомана и стомана с по-висока степен на твърдост това съотношение е по-неблагоприятно. В някои случаи съотношението може да падне под 1, при това се изисква предварителна техническа консултация.

Напречен разрез на отвор

Отворът на щанцованата ламарина има леко конусовидна форма.

Поради тази причина, посоченото по-долу съотношение между моста c и дебелината на ламарината s не трябва да бъде по-малко от 1. В противен случай, мостовете между отделните отвори може да се скъсат. При пресевните плоскости конусовидната форма спомага да се избегне запушването на отворите.  

Брой на отворите: Стъпка t, ширина на моста

Разстоянието между отворите се определя от следните два параметъра:

Стъпка на отвора t: Стъпката е разстоянието между центровете на два съседни отвора от един и същи ред.  

Ширина на моста c: Най-малкото неперфорирано разстояние между два отвора от съседни редове. 

t = w + c 

Забележка: При правоъгълни отвори има мост и страничен мост.  

Инструкция: Минималния диаметърът на отвора w се определя чрез почти същото съотношение както при моста c и дебелината на материала s (съотношението между моста c и дебелината s е не по-малко 1:1). В зависимост от материала, диаметъра на отвора w и стъпката t е възможно съотношение и под тази стойност. 

Чеплъци (мустаци) 

Наличието на неравности по изходната част на щанцования отвор е неизбежна. Степента на неравностите зависи от редица фактори като вида на материала, допустимите отклонения на машините за щанцоване, степента на износване на машините и др. 

ДФ използва съвременно и високо технологично оборудване, което гарантира щанцоване с минимална степен на неравности. Въпреки това, напълно гладка повърхност може да се получи само след допълнителна обработка (шлайфане, полиране и др.). 

Посока на пресяване

Посоката на пресяване е важна при пресевните повърхности. Тя указва посоката, по която продуктите се пресяват през ситата. Най-добър резултат се получава, когато отворите са диагонално разположени срещу посоката на пресяване.  

Посоката на пресяване е дефинирана в DIN 24041 и DIN 4185. Тя е винаги паралелна на a1.

Относителна светла площ

Относителната светла площ представлява процентът светла площ (отвори) спрямо перфорираното поле (без неперфорираните полетата). 

Относителната светла площ играе важна роля при пресяването и определянето на скоростта на потока, както и при изчисляването на товароносимостта и спестяването на теглото.

Osnovni-poniatia-BG-2

 

 

 

 

 

 

 

Неперфорирано поле, Неперфорирана ивица или Площ

Неперфорираното поле е разстоянието от ръба на ламарината до първия перфориран ред. Големината на полето зависи от стъпката на машината за перфориране, както и от размерите на листа.  

Ако не е посочено друго, неперфорирано поле ще означава „минималното възможно разстояние от ръба до първия перфориран ред”.  Минималното възможно неперфорирано поле се определя в зависимост от използваните машини за перфорация. 

Листовете без полета се изрязват от по-големи листове или се щанцоват чрез надлъжно рязане.  

Неперфорирани ивици или полета могат да се постигнат чрез промяна на конфигурацията на поансоните в матрицата, празни ходове на пресата или чрез автоматизирано управление на поансоните, възможно е и повторно захващане на листа. При проектирането на неперфорирани полета особено внимание трябва да се обърне на напрежението в материала (виж равнинност). 

Равнинност, Бъчвообразна форма

Равнинност:

Обикновено перфорираните листове биват изправяни механично в съответствие с изискванията на DIN-стандарта. Това се прави най-вече в следните случаи:  

  • различно широки странични полета
  • неперфорирани участъци 
  • голяма светла площ 
  • определени материали 

Наличието на остатъчно напрежение не винаги може да бъде избегнато. В такива случаи е важно предварително да се уточни желаната равнинност и последващата допълнителна обработка.

Бъчвообразна форма

Перфорирани листове с различни по големина странични полета e1, e2 може да получат бъчвообразна форма. Степента на изкривяване зависи от вида и дебелината на материала, дължината и широчината на листа и относителната светла площ A0. 

Бъчвообразната форма на листа може да бъде поправена чрез изрязване, но бъчвообразната форма на перфорираната площ не може да бъде отстранена. Затова е препоръчително допустимите отклонения да се уточняват предварително. 

Начало и край на перфорацията 

Поради технически съображения, щанцата и матрицата се нагласят на разстояние по-голямо от стъпката между отворите. В резултат на това се получава непълна шарка (двойно изместени редове). Пълната шарка се получава при два последователни хода на щанцата. 

Ако желаете пълната шарка да се получи още при перфорацията на първия ред трябва да го посочите в своята заявка.