Кръгли отвори

Кръгли отвори с диагонално разположение под 60° (Rv)

spround1

 

 

 

 

 

 

 

Кръгли отвори с правоъгълно разположение под 90° (Rg)

spround2

 

 

 

 

 

 

Кръгли отвори с диагонално разположение под 45° (Rd)

spround3

 

 

 

 

 

 

 

Използвани термини

a0 = относителна светла площ

a1 = широчина на листа

a2 = широчина на перфорацията

b1 = дължина на листа

b2 = дължина на перфорацията паралелно на b1

c = мост

e1, e2 = широчина на ръба паралено на b1

f1, f2 = широчина на ръба паралено на a1

s = дебелина на ламарината

t = стъпка

t1 = стъпка между ширините на продълговатите отвори

t2= стъпка между дължините на продълговатите отвори

w = широчина на отвора