Тип продукт

Код на продукта

Материал

Размери [ММ]

Дебелина [ММ]

Форма на отвора

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

Светла площ [%]

Маса [Кг./Бр.]

Преглед

Количество

Код на продукта

397725

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 7,5

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

6,7

Преглед

Количество

Код на продукта

398595

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

0,75

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

0,8/ 1,5

Светла площ [%]

25,8

Маса [Кг./Бр.]

8,9

Преглед

Количество

Код на продукта

516106

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

0,75

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

2,0/ 3,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

7,2

Преглед

Количество

Код на продукта

381318

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 7,5

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

8,9

Преглед

Количество

Код на продукта

59370

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/10,0

Светла площ [%]

64,0

Маса [Кг./Бр.]

6,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59374

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

44,0

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59382

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/12,0

Светла площ [%]

70,0

Маса [Кг./Бр.]

5,3

Преглед

Количество

Код на продукта

381417

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

7,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59388

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59301

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

1,0/ 2,0

Светла площ [%]

22,7

Маса [Кг./Бр.]

12,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59305

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

2,0/ 3,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

381315

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

2,0/ 3,5

Светла площ [%]

29,6

Маса [Кг./Бр.]

11,3

Преглед

Количество

Код на продукта

59314

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

33,0

Маса [Кг./Бр.]

11,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59322

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

4,0/ 6,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59329

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

10,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59336

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

6,0/ 9,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

381412

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/11,0

Светла площ [%]

48,0

Маса [Кг./Бр.]

8,3

Преглед

Количество

Код на продукта

59341

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59349

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

381320

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 7,5

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

13,3

Преглед

Количество

Код на продукта

59359

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

39,0

Маса [Кг./Бр.]

15,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59376

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

44,0

Маса [Кг./Бр.]

14,4

Преглед

Количество

Код на продукта

381421

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

9,0/38,0

Светла площ [%]

5,6

Маса [Кг./Бр.]

22,7

Преглед

Количество

Код на продукта

59383

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/12,0

Светла площ [%]

70,0

Маса [Кг./Бр.]

7,9

Преглед

Количество

Код на продукта

59405

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

12,0

Преглед

Количество

Код на продукта

59390

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,0

Маса [Кг./Бр.]

14,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59326

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

4,5/15,0

Светла площ [%]

7,0

Маса [Кг./Бр.]

22,8

Преглед

Количество

Код на продукта

381418

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/25,0

Светла площ [%]

3,1

Маса [Кг./Бр.]

23,3

Преглед

Количество

Код на продукта

59304

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

1,5/ 3,0

Светла площ [%]

23,0

Маса [Кг./Бр.]

19,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59315

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

33,0

Маса [Кг./Бр.]

16,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59323

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

4,0/ 6,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

14,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59331

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

15,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59337

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

6,0/ 9,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

14,4

Преглед

Количество

Код на продукта

398822

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

7,0/ 9,0

Светла площ [%]

54,9

Маса [Кг./Бр.]

10,8

Преглед

Количество

Код на продукта

381419

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/11,0

Светла площ [%]

48,0

Маса [Кг./Бр.]

12,5

Преглед

Количество

Код на продукта

59342

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

14,4

Преглед

Количество

Код на продукта

381420

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

46,3

Маса [Кг./Бр.]

12,9

Преглед

Количество

Код на продукта

59350

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

14,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59372

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/10,0

Светла площ [%]

64,0

Маса [Кг./Бр.]

12,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59378

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

44,0

Маса [Кг./Бр.]

19,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59384

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/12,0

Светла площ [%]

70,0

Маса [Кг./Бр.]

10,5

Преглед

Количество

Код на продукта

59406

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

16,0

Преглед

Количество

Код на продукта

59394

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,0

Маса [Кг./Бр.]

19,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59309

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

2,0/ 4,0

Светла площ [%]

23,0

Маса [Кг./Бр.]

25,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59317

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

33,0

Маса [Кг./Бр.]

22,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59324

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

4,0/ 6,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

19,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59333

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

20,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59338

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

6,0/ 9,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

19,2

Преглед

Количество

Код на продукта

381436

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/11,0

Светла площ [%]

48,0

Маса [Кг./Бр.]

16,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59344

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

19,2

Преглед

Количество

Код на продукта

381445

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

46,3

Маса [Кг./Бр.]

17,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59352

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

19,2

Преглед

Количество

Код на продукта

381326

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

15,0/20,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

15,7

Преглед

Количество

Код на продукта

59398

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

28,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59319

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

33,0

Маса [Кг./Бр.]

33,6

Преглед

Количество

Код на продукта

381447

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

4,0/ 6,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

28,7

Преглед

Количество

Код на продукта

59335

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

31,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59339

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

6,0/ 9,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

28,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59347

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

28,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59354

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

28,8

Преглед

Количество

Код на продукта

381449

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

15,0/20,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

23,5

Преглед

Количество

Код на продукта

516108

Материал

S235JR

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

4,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

41,4

Преглед

Количество

Код на продукта

516107

Материал

S235JR

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

4,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

38,2

Преглед

Количество

Код на продукта

381333

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 7,5

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

13,9

Преглед

Количество

Код на продукта

388470

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

20,9

Преглед

Количество

Код на продукта

445599

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

13,9

Преглед

Количество

Код на продукта

381331

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,6

Маса [Кг./Бр.]

16,9

Преглед

Количество

Код на продукта

381332

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

16,2

Преглед

Количество

Код на продукта

381740

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

14,9

Преглед

Количество

Код на продукта

381472

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

18,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59392

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,0

Маса [Кг./Бр.]

22,5

Преглед

Количество

Код на продукта

381465

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

4,5/15,0

Светла площ [%]

7,1

Маса [Кг./Бр.]

34,8

Преглед

Количество

Код на продукта

381464

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,6

Маса [Кг./Бр.]

16,2

Преглед

Количество

Код на продукта

381342

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

24,2

Преглед

Количество

Код на продукта

388667

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

22,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59385

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/12,0

Светла площ [%]

70,0

Маса [Кг./Бр.]

16,0

Преглед

Количество

Код на продукта

59387

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

25,0

Преглед

Количество

Код на продукта

59396

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,0

Маса [Кг./Бр.]

29,0

Преглед

Количество

Код на продукта

399658

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,6

Маса [Кг./Бр.]

33,7

Преглед

Количество

Код на продукта

381345

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

32,3

Преглед

Количество

Код на продукта

398825

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

7,0/ 9,0

Светла площ [%]

54,9

Маса [Кг./Бр.]

22,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59346

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

30,0

Преглед

Количество

Код на продукта

381347

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

29,9

Преглед

Количество

Код на продукта

421095

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

20,0/28,0

Светла площ [%]

46,3

Маса [Кг./Бр.]

26,9

Преглед

Количество

Код на продукта

381348

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,5

Маса [Кг./Бр.]

48,8

Преглед

Количество

Код на продукта

2616

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/10,0

Светла площ [%]

64,0

Маса [Кг./Бр.]

19,4

Преглед

Количество

Код на продукта

381494

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

30,0

Преглед

Количество

Код на продукта

386462

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

35,3

Преглед

Количество

Код на продукта

59441

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,0

Маса [Кг./Бр.]

40,3

Преглед

Количество

Код на продукта

381352

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

46,5

Преглед

Количество

Код на продукта

59442

Материал

DD11/DC01-A

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

43,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59395

Материал

FEUERVERZ

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

18,0

Преглед

Количество

Код на продукта

59446

Материал

FEUERVERZ

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

19,2

Преглед

Количество

Код на продукта

381498

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

0,75

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,6

Маса [Кг./Бр.]

8,1

Преглед

Количество

Код на продукта

59321

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

0,75

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

4,0/ 6,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

7,2

Преглед

Количество

Код на продукта

381499

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

0,75

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

7,8

Преглед

Количество

Код на продукта

381356

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 7,5

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

8,9

Преглед

Количество

Код на продукта

381358

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/12,0

Светла площ [%]

69,4

Маса [Кг./Бр.]

4,9

Преглед

Количество

Код на продукта

59424

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

381353

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,6

Маса [Кг./Бр.]

10,8

Преглед

Количество

Код на продукта

381354

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

4,0/ 6,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59417

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 7,0

Светла площ [%]

46,0

Маса [Кг./Бр.]

8,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59330

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

10,4

Преглед

Количество

Код на продукта

10740

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

6,0/ 8,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

7,8

Преглед

Количество

Код на продукта

381508

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/11,0

Светла площ [%]

48,0

Маса [Кг./Бр.]

8,3

Преглед

Количество

Код на продукта

516126

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

46,3

Маса [Кг./Бр.]

8,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59422

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

381359

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

11,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59447

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

15,5

Преглед

Количество

Код на продукта

381405

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

15,5

Преглед

Количество

Код на продукта

396309

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

14,3

Преглед

Количество

Код на продукта

454966

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

46,3

Маса [Кг./Бр.]

12,9

Преглед

Количество

Код на продукта

59418

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

14,4

Преглед

Количество

Код на продукта

381517

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/12,0

Светла площ [%]

69,4

Маса [Кг./Бр.]

9,8

Преглед

Количество

Код на продукта

381518

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

15,7

Преглед

Количество

Код на продукта

383816

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

17,8

Преглед

Количество

Код на продукта

381361

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

20,7

Преглед

Количество

Код на продукта

381362

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

19,1

Преглед

Количество

Код на продукта

514134

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

46,3

Маса [Кг./Бр.]

32,0

Преглед

Количество

Код на продукта

395049

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

0,75

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,6

Маса [Кг./Бр.]

12,8

Преглед

Количество

Код на продукта

399319

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/12,0

Светла площ [%]

69,4

Маса [Кг./Бр.]

7,6

Преглед

Количество

Код на продукта

381364

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,6

Маса [Кг./Бр.]

16,9

Преглед

Количество

Код на продукта

395051

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,5

Светла площ [%]

30,9

Маса [Кг./Бр.]

25,6

Преглед

Количество

Код на продукта

381365

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

4,0/ 6,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

14,4

Преглед

Количество

Код на продукта

395618

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

4,5/ 6,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

25,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59448

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

16,4

Преглед

Количество

Код на продукта

548347

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

15,0

Преглед

Количество

Код на продукта

539277

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

20,9

Преглед

Количество

Код на продукта

381366

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

24,2

Преглед

Количество

Код на продукта

539278

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

27,8

Преглед

Количество

Код на продукта

381371

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

32,3

Преглед

Количество

Код на продукта

381545

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,6

Маса [Кг./Бр.]

23,3

Преглед

Количество

Код на продукта

59449

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

23,4

Преглед

Количество

Код на продукта

381372

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

34,9

Преглед

Количество

Код на продукта

381373

Материал

DX51D+Z

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

46,5

Преглед

Количество

Код на продукта

530185

Материал

DC01+ZE(ELO.VERZ)

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

SKL(SECHSK)

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

2,0/ 2,5

Светла площ [%]

63,8

Маса [Кг./Бр.]

5,8

Преглед

Количество

Код на продукта

530190

Материал

DC01+ZE(ELO.VERZ)

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

SKL(SECHSK)

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

6,0/ 6,7

Светла площ [%]

80,2

Маса [Кг./Бр.]

3,2

Преглед

Количество

Код на продукта

530191

Материал

DC01+ZE(ELO.VERZ)

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

SKL(SECHSK)

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

6,0/ 6,7

Светла площ [%]

80,2

Маса [Кг./Бр.]

4,9

Преглед

Количество

Код на продукта

527405

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

0,80

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

2,0/ 3,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

2,7

Преглед

Количество

Код на продукта

381753

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

0,80

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,7

Маса [Кг./Бр.]

3,0

Преглед

Количество

Код на продукта

391293

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

0,80

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

391293

Преглед

Количество

Код на продукта

381375

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 7,5

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

3,1

Преглед

Количество

Код на продукта

527408

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

2,7

Преглед

Количество

Код на продукта

59440

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

1,5/ 3,0

Светла площ [%]

23,0

Маса [Кг./Бр.]

4,3

Преглед

Количество

Код на продукта

381569

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

2,0/ 3,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

3,3

Преглед

Количество

Код на продукта

59425

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

33,0

Маса [Кг./Бр.]

3,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59433

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

3,7

Преглед

Количество

Код на продукта

381376

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 7,5

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

4,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59428

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

5,5

Преглед

Количество

Код на продукта

59431

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

5,0

Преглед

Количество

Код на продукта

381377

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 7,5

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

6,1

Преглед

Количество

Код на продукта

381378

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

6,1

Преглед

Количество

Код на продукта

381380

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/12,0

Светла площ [%]

69,4

Маса [Кг./Бр.]

3,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59439

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

6,3

Преглед

Количество

Код на продукта

59432

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

33,0

Маса [Кг./Бр.]

7,5

Преглед

Количество

Код на продукта

59429

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

7,3

Преглед

Количество

Код на продукта

59436

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

6,7

Преглед

Количество

Код на продукта

59437

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

6,7

Преглед

Количество

Код на продукта

381381

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

9,9

Преглед

Количество

Код на продукта

395516

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,7

Маса [Кг./Бр.]

5,9

Преглед

Количество

Код на продукта

381382

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

8,3

Преглед

Количество

Код на продукта

381575

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/12,0

Светла площ [%]

69,4

Маса [Кг./Бр.]

5,3

Преглед

Количество

Код на продукта

386458

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

9,7

Преглед

Количество

Код на продукта

395517

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

11,3

Преглед

Количество

Код на продукта

396109

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

17,8

Преглед

Количество

Код на продукта

381759

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

15,4

Преглед

Количество

Код на продукта

386461

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

12,2

Преглед

Количество

Код на продукта

386466

Материал

AL 99,5 HH

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

15,0

Преглед

Количество

Код на продукта

293317

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

LV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

2X20/ 5,5X25

Светла площ [%]

28,0

Маса [Кг./Бр.]

23,00

Преглед

Количество

Код на продукта

506600

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

0,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

0,5/ 1,09

Светла площ [%]

19,0

Маса [Кг./Бр.]

6,4

Преглед

Количество

Код на продукта

381576

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

0,60

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

0,8/ 1,5

Светла площ [%]

25,8

Маса [Кг./Бр.]

7,1

Преглед

Количество

Код на продукта

59300

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

0,80

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

1,0/ 2,0

Светла площ [%]

23,0

Маса [Кг./Бр.]

9,9

Преглед

Количество

Код на продукта

381384

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 7,5

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

8,9

Преглед

Количество

Код на продукта

59358

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

39,0

Маса [Кг./Бр.]

10,4

Преглед

Количество

Код на продукта

381579

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/12,0

Светла площ [%]

69,4

Маса [Кг./Бр.]

4,9

Преглед

Количество

Код на продукта

381385

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

7,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59389

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,0

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59419

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

1,0/ 2,0

Светла площ [%]

23,0

Маса [Кг./Бр.]

12,3

Преглед

Количество

Код на продукта

59415

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

1,5/ 2,5

Светла площ [%]

33,0

Маса [Кг./Бр.]

10,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59306

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

2,0/ 3,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

381578

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

2,0/ 3,5

Светла площ [%]

29,6

Маса [Кг./Бр.]

11,3

Преглед

Количество

Код на продукта

59313

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

33,0

Маса [Кг./Бр.]

11,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59328

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

10,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59340

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59348

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

9,6

Преглед

Количество

Код на продукта

381386

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 7,5

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

13,3

Преглед

Количество

Код на продукта

59360

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

39,0

Маса [Кг./Бр.]

15,6

Преглед

Количество

Код на продукта

381580

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/10,0

Светла площ [%]

44,0

Маса [Кг./Бр.]

14,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59377

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

44,0

Маса [Кг./Бр.]

14,4

Преглед

Количество

Код на продукта

381387

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/12,0

Светла площ [%]

69,4

Маса [Кг./Бр.]

7,3

Преглед

Количество

Код на продукта

399151

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

11,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59393

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

14,4

Преглед

Количество

Код на продукта

381765

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/30,0

Светла площ [%]

11,1

Маса [Кг./Бр.]

21,3

Преглед

Количество

Код на продукта

397244

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

20,0/50,0

Светла площ [%]

16,0

Маса [Кг./Бр.]

20,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59308

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

2,0/ 3,5

Светла площ [%]

30,0

Маса [Кг./Бр.]

16,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59316

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

33,0

Маса [Кг./Бр.]

16,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59450

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

4,0/ 6,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

14,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59332

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

15,6

Преглед

Количество

Код на продукта

59343

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

14,0

Преглед

Количество

Код на продукта

59351

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

14,0

Преглед

Количество

Код на продукта

381584

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/14,0

Светла площ [%]

51,0

Маса [Кг./Бр.]

15,7

Преглед

Количество

Код на продукта

59397

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

17,9

Преглед

Количество

Код на продукта

59318

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

33,0

Маса [Кг./Бр.]

22,4

Преглед

Количество

Код на продукта

59334

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,0

Маса [Кг./Бр.]

20,8

Преглед

Количество

Код на продукта

59451

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

6,0/ 9,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

19,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59345

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

8,0/12,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

19,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59353

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,0

Маса [Кг./Бр.]

19,2

Преглед

Количество

Код на продукта

59452

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

12,0/15,0

Светла площ [%]

58,0

Маса [Кг./Бр.]

13,5

Преглед

Количество

Код на продукта

453228

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

26,7

Преглед

Количество

Код на продукта

525600

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,6

Маса [Кг./Бр.]

32,4

Преглед

Количество

Код на продукта

381389

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

31,0

Преглед

Количество

Код на продукта

381391

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

3,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

28,7

Преглед

Количество

Код на продукта

516121

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/12,0

Светла площ [%]

69,4

Маса [Кг./Бр.]

7,7

Преглед

Количество

Код на продукта

381392

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,6

Маса [Кг./Бр.]

16,9

Преглед

Количество

Код на продукта

386465

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

16,2

Преглед

Количество

Код на продукта

381768

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/30,0

Светла площ [%]

11,1

Маса [Кг./Бр.]

33,3

Преглед

Количество

Код на продукта

381770

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

20,0/50,0

Светла площ [%]

16,0

Маса [Кг./Бр.]

31,5

Преглед

Количество

Код на продукта

381393

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

24,6

Преглед

Количество

Код на продукта

381395

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

2,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

29,9

Преглед

Количество

Код на продукта

396879

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

QG

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

44,4

Маса [Кг./Бр.]

30,1

Преглед

Количество

Код на продукта

516122

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

34,9

Преглед

Количество

Код на продукта

395106

Материал

1.4301

Размери [ММ]

1500X3000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

10,0/15,0

Светла площ [%]

40,3

Маса [Кг./Бр.]

32,2

Преглед

Количество

Код на продукта

462244

Материал

1.4404

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,7

Маса [Кг./Бр.]

16,0

Преглед

Количество

Код на продукта

395111

Материал

1.4404

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

10,3

Преглед

Количество

Код на продукта

460220

Материал

1.4404

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

3,0/ 5,0

Светла площ [%]

32,7

Маса [Кг./Бр.]

26,6

Преглед

Количество

Код на продукта

396144

Материал

1.4404

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,50

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

24,6

Преглед

Количество

Код на продукта

555856

Материал

1.4571

Размери [ММ]

1000X2000

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

10,4

Преглед

Количество

Код на продукта

555858

Материал

1.4571

Размери [ММ]

1250X2500

Дебелина [ММ]

1,00

Форма на отвора

RV

Размер на отвора/Стъпка [ММ]

5,0/ 8,0

Светла площ [%]

35,4

Маса [Кг./Бр.]

16,2

Преглед

Количество