Προφίλ τησ εταιρίασ

DF Bulgaria ΕΠΕ Παραγωγή και επεξεργασία διάτρητης λαμαρίνας

 

DF Βουλγαρία είναι θυγατρική εταιρεία  της DF – Dillinger Fabrik gelochter Bleche GmbH – μια από τις κύριες παραγωγικές εταιρείες διάτρητης λαμαρίνας στην Ευρώπη. Από το 1895 η εταιρεία αναπτύσσει επιτυχώς την δραστηριότητα της στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας διάτρητης λαμαρίνας. Μαζί με άλλες 7 εταιρείες αυτή είναι μέλος του Γκρουπ DF , που παράγει και πωλεί διάτρητη λαμαρίνα και τα προϊόντα της για την επεξεργασία μετά.

company_staff

Το 2005 στην πόλη Ντραγκομαν ιδρύθηκε η εταιρεία   DF Βουλγαρία με σκοπό την παραγωγή προϊόντων από διάτρητη λαμαρίνα  και την εξασφάλιση της διανομής και μεταφοράς όσον αφορά το εμπόριο με διάτρητη λαμαρίνα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 

Με τους προς το παρόν 65 συνεργάτες και μοντέρνες εγκαταστάσεις στην πόλη Ντραγκομαν η εταιρεία DF Βουλγαρία παράγει σωλήνες από διάτρητη λαμαρίνα, σταμπαρισμένα και πρεσαρισμένα προϊόντα και προϊόντα συγκόλλησης σύμφωνα με το γερμανικό στάνταρ. Για να πετύχουν άριστα αποτελέσματα στο εταιρικό γκρουπ , όλες οι εταιρείας συνεργάζονται στενά μεταξύ τους όσων αφορά τα εμπορικά και παραγωγικά θέματα.