Γενικοί εμπορικοί όροι

 

Περίμετρος

Άρθρο

1.(1) Οι παρόντες γενικοί όροι εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις μεταξύ της ΔΦ Βουλγαρίας ΕΟΟΔ και  των πελατών της. Παρεκκλίσεις από αυτούς τους γενικούς όρους επιτρέπονται μόνο με την ρητή γραπτή συμφωνία μεταξύ των πλευρών.

(2) Προσφορές πελατών, που παρεκκλίνουν τους γενικούς όρους , δεν δεσμεύουν ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή συμφωνία με αυτούς.

 

Ορισμοί

Άρθρο 2.

Στην έννοια των γενικών όρων αυτών:

  1. «Συμβόλαιο» είναι κάθε σύμβαση, που η ΔΦ Βουλγαρία συνάπτει με πελάτες , π.χ. συμβόλαιο αγοραπωλησίας , συμβόλαιο κατασκευής, συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών κ.α.
  2. «Διαμαρτυρία» είναι κάθε απαίτηση από πελάτες μας, που προκύπτει από μη σωστά εκτελεσμένες συμβατικές υποχρεώσεις της ΔΦ Βουλγαρία .
  3. «Καταναλωτής» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, που συνάπτει συμβόλαιο με σκοπούς από την περίμετρο της εμπορικής και επαγγελματικής του δραστηριότητας.
  4. «Πελάτες» είναι όλα τα πρόσωπα, που έχουν ενδιαφέρον και/ ή έχουν συνάψει συμβόλαιο με ΔΦ Βουλγαρία , καθ’οσον αυτό το συμβόλαιο μπαίνει στην περίμετρο της εμπορικής και επαγγελματικής δραστηριότητας τους.

 

 

Σύναψη συμβολαίου

Άρθρο 3.

(1) Το συμβόλαιο θεωρείται κλεισμένο, όταν η ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ δέχεται προφορικά ή γραπτώς την προσφορά (παραγγελία) του πελάτη. Η προσφορά που ο πελάτης κάνει στην ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ πρέπει να τον δεσμεύει για χρονικό διάστημα πάνω από 10 μέρες από την ημερομηνία υποβολής της στην ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ.

(2) Η επιβεβαίωση της προσφοράς ( παραγγελιάς) του πελάτη ή την εκτέλεση της από την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ ισχύει ως έγκριση.

(3) Αν ο πελάτης δεν συμφωνεί με την έγκριση , αυτός πρέπει άμεσα να κάνει τις αντιρρήσεις του στην ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ.

 

Τιμές, πληρωμές, εγγυήσεις

Άρθρο 4.

(1) Αν κάτι άλλο δεν έχει συμφωνηθεί, οι προσφερόμενες από την ΔΦ Βουλγαρία τιμές είναι τιμές στην έδρα μας. Αυτή η ρήτρα δεν επηρεάζει τον τόπο παράδοσης. Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν επίσης έξοδα για την συσκευασία και την μεταφορά.

(2) Σε περίπτωση, ότι ο πελάτης θέλει να παραλάβει επιπρόσθετες υπηρεσίες ( π.χ. μοντάζ) ή η παράδοση να έχει εγγύηση, αυτός χρωστάει την αντίστοιχη επιπρόσθετη πληρωμή.

(3) Αν για παράδοση ή ένα μέρος από την παράδοση έχει συμφωνηθεί, ότι θα γίνει πάνω από 4 μήνες μετά την σύναψη συμβολαίου και αν για την εκτέλεση της δεν υπάρχει συμφωνημένη σταθερή τιμή, η τιμή ορίζεται σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους της ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ, που ισχύουν κατά την ημερομηνία της παράδοσης.

(4) Σε περίπτωση, ότι η ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ υποχρεώθηκε να εκτελέσει τις συμβατικές ευθύνες  της πριν ο πελάτης να εκτελέσει τις δικές του, η ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη μια δικαία εγγύηση.

(5) Αν κάτι άλλο έχει συμφωνηθεί , όλες οι πληρωμές στην ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ πρέπει να γίνουν μέσω τραπέζης σε λογαριασμό της εταιρείας χωρίς έξοδα για τέλη και προμήθειες από την πλευρά της ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ.

(6). Διαταγές πληρωμής, γραμμάτια και επιταγές δέχονται κατ’εξαιρεση, και πρέπει να καλύπτουν όλα τα έξοδα για την πληρωμή των οφειλομένων  ποσών .

(7) Σε περίπτωση, ότι έχει συμφωνηθεί πληρωμή με δόσεις της τιμής, το υπόλοιπο του πληρωτέου ποσού πρέπει να ζητηθεί αμέσως σε περίπτωση, ότι ο πελάτης έχει καθυστερήσει με την πληρωμή του ζητούμενου ποσού πάνω από 14 μέρες, έχει σταματήσει με τις πληρωμές ή έχει χρεοκοπήσει.

(8) Συμψηφίσεις από την πλευρά του πελάτη επιτρέπονται μόνο με αναμφισβήτητες και ζητούμενες υποχρεώσεις της ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ.

(9)    Ο πελάτης μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμα να κρατήσει αντικείμενα, που έχει αποκτήσει από την ίδια βάση συμβολαίου.

 

Χρόνοι εκτέλεσης, αποστολή

Άρθρο 5.

(1) Οι αναφερόμενοι από την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ χρόνοι εκτέλεσης είναι σχετικοί, καθ’οσον δεν είναι αναφερόμενο ρητώς, ότι ίδιοι έχουν οριστεί.

(2) Οι χρόνοι εκτέλεσης για την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ ξεκινάνε να ισχύουν τρεις εργάσιμες μέρες μετά την ενημέρωση για την παραλαβή της προσφοράς. Σε περίπτωση , ότι η αρχή της εκτέλεσης είναι προϋπόθεση για την παρουσίαση εγγραφών ή υλικών από την πλευρά του πελάτη  ή προκαταβολική πληρωμή  ή εγγύηση, ο χρόνος εκτέλεσης ξεκινάει να ισχύει τρεις εργάσιμες μέρες μετά την πραγματοποίηση των ενεργειών αυτών από την πλευρά του πελάτη.

(3) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να στείλει στην ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ πρόσκληση για την εκτέλεση, όχι νωρίτερα από 4 εβδομάδες μετά την λήξη προθεσμίας , που δεν έχει αναφερθεί ρητώς ως ορισμένος, και να δώσει κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης, που δεν μπορεί να είναι κάτω από 10 εργάσιμες μέρες. Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής η ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ έχει καθυστέρηση.

(4) Ο χρόνος εκτέλεσης από την πλευρά της ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ θεωρείται τηρημενος  , αν μέχρι την λήξη του το εμπόρευμα παραδόθηκε σε  πράκτορα μεταφοράς για την παράδοση μέχρι την αποθήκη του πελάτη ή όταν στον πελάτη έχει σταλθεί ενημέρωση, ότι το εμπόρευμα μπορεί να παραληφθεί σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

(5) Σε περίπτωση, ότι κατ’επιθυμια του πελάτη το εμπόρευμα θα σταλθεί  με μεταφορέα, η ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ έχει το δικαίωμα , αλλά όχι την υποχρέωση, να εγγυηθεί το φορτίο έναντι κινδύνων, σχετικά με την μεταφορά.

 

Τμηματικές παραδόσεις

 Άρθρο 6.

(1) Σε περίπτωση, ότι η ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ δεν έχει στην αποθήκη της όλα τα παραγγελμένα εμπορεύματα, έχει το δικαίωμα να  εκτελέσει τμηματικά.

(2) Σε περίπτωση , ότι έχει συμφωνηθεί, ο πελάτης να παραλάβει ένα μέρος από το εμπόρευμα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, κάθε ξεχωριστή παράδοση θεωρείται ανεξάρτητη σύμβαση και  μπαίνει στην περίμετρο αυτών των γενικών όρων.

(3) Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παραλάβει από την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ όλα τα παραγγελμένα εμπορεύματα στα πλαίσια των συμφωνημένων προθεσμιών.

(4) Σε περίπτωση καθυστέρησης από την πλευρά του πελάτη στο συμβόλαιο, που προβλέπει τμηματικές παραδόσεις, να πληρώσει οφειλή πάνω από την αξία των 1000 (χιλίων) ευρω , πάνω από 4 εβδομάδες, η ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ έχει το δικαίωμα να κάνει άμεση παράδοση όλων των ποσοτήτων του εμπορεύματος, που ο πελάτης έχει το δικαίωμα να παραλάβει, καθώς ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει όλη την αξία των παραγγελμένων εμπορευμάτων.

 

Παραλαβή του εμπορεύματος. Παρεκκλίσεις της ποσότητας ( τμηματική εκτέλεση)

Άρθρο 7.

(1) Ο πελάτης υποχρεώνεται να παραλάβει το εμπόρευμα , που πρέπει να παραδοθεί από την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ, μέσα σε  14 ημέρες μετά την παραλαβή της ενημέρωσης, ότι το ίδιο εμπόρευμα βρίσκεται στη διάθεση του και μπορεί να παραληφθεί. Ασήμαντα ελαττώματα δεν είναι αιτία για την μη παραλαβή του εμπορεύματος.

(2) Η επιτρεπόμενη παρέκκλιση στην ποσότητα είναι στα πλαίσια των ±3% , καθώς η τιμή της παράδοσης διορθώνεται αντίστοιχα.

 

Διατήρηση ιδιοκτησίας

Άρθρο 8.

(1) Κατά την παράδοση εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από την αιτία, η ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ διατηρεί την ιδιοκτησία σ’αυτά μέχρι την πληρωμή της πλήρης αξίας του ποσού από τον πελάτη, σύμφωνα με άρθρο 205 του Νόμου για τις υποχρεώσεις και τις συμβάσεις. Αν το εμπόρευμα είμαι μέρος συνολικής παραγγελιάς, το δικαίωμα ιδιοκτησίας μεταβιβάζεται μετά την πληρωμή της πλήρης αξίας της συνολικής παραγγελιάς

(2) Αυτή η ρήτρα δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όταν το εμπόρευμα αποτελεί ασήμαντο συστατικό μέρος άλλου εμπορεύματος.

(3) Ο πελάτης υποχρεώνεται να ενημερώνει τους πιστωτές του για την διατήρηση ιδιοκτησίας επάνω στα εμπορεύματα από την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ, εν ενάντια περιπτώσει  χρωστάει στην ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ αποζημίωση.

(4) Ο πελάτης υποχρεώνεται να ενημερώσει άμεσα την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ για όλες τις επιβολές και ανειλημμένα μέτρα για την εγγύηση ή αναγκαστική εκτέλεση επάνω στα εμπορεύματα στο εδάφιο 1 και να την παραδώσει όλα να έγγραφα και να συμβάλλει για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της.

(5) Κατά την εμφάνιση κινδύνων για τα εμπορεύματα στο εδάφιο 1 ή σε περίπτωση διακοπή των πληρωμών από τον πελάτη, η ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ έχει το δικαίωμα να επισκεφτεί τους χώρους του πελάτη , όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα , να τους μαρκάρει ως δική της ιδιοκτησία και να τα πάρει πίσω  ή να αναλάβει άλλα μέτρα, που χρειάζονται για την αποθήκευση τους για λογαριασμό του πελάτη. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει στη ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ την είσοδο για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων αυτών και να συμβάλλει για αυτό.

(6) Σε περίπτωση ακύρωσης του συμβολαίου, για το οποίο έχει την ευθύνη ο πελάτης, η ΔΦ  Βουλγαρία ΕΟΟΔ έχει το δικαίωμα να πάρει πίσω ή να πωλήσει σε τρίτα πρόσωπα τα εμπορεύματα από εδάφιο 1, και η οφειλόμενη από τον πελάτη τιμή πώλησης μειώνεται με την αξία στο συμβόλαιο των εμπορευμάτων, που πήρε πίσω και πώλησε η ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ.

(7) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται και να κατεργάζεται τα εμπορεύματα από το εδάφιο 1 στα πλαίσια της οικονομικής του δραστηριότητας . Αυτός δεν έχει το δικαίωμα να παρέχει εγγυήσεις επάνω στα εμπορεύματα αυτά. Ο πελάτης δίνει την αναφαίρετη συμφωνία του σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων του προς την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ, να μεταβιβάσει στην ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ όλες τις απαιτήσεις του σε τρίτα πρόσωπα, που έχουν παραλάβει τα εμπορεύματα από το εδάφιο 1 σε αρχική, κατεργασμένη ή επεξεργασμένη μορφή. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος κατά ζήτηση άμεσα να ενημερώσει ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ για την ταυτότητα και την διεύθυνση των προσώπων, που έχουν παραλάβει των εμπορευμάτων αυτών.

(8) Ο πελάτης επεξεργάζεται ή κατεργάζεται τα εμπορεύματα στο εδάφιο 1 από το όνομα της ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ, αλλά για το δικό του λογαριασμό. Κατά την ανάμιξη του εμπορεύματος με άλλο εμπόρευμα, που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο , η ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ γίνεται συνιδιοκτήτης με το τρίτο πρόσωπο του καινούργιου εμπορεύματος σύμφωνα με την συστοιχία της αξίας του εμπορεύματος της με το τελικό προϊόν , που υπολογίζεται τη στιγμή της επεξεργασίας. Αν ο πελάτης αποκτήσει την ιδιοκτησία στο καινούργιο εμπόρευμα, αυτό δεν επηρεάζει το μερίδιο συνιδιοκτησίας της ΔΦ Βουλγαρίας ΕΟΟΔ, καθώς ο πελάτης υποχρεώνεται να αποθηκεύει το εμπόρευμα για δικό του λογαριασμό.

 

Ευθύνη

Άρθρο 9.

(1) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης δικών μας συμβατικών υποχρεώσεων χωρίς πρόθεση, η ευθύνη της ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ είναι περιορισμένη στα όρια των προβλεπόμενων για τον καλό έμπορο και χαρακτηριστικών για το συγκεκριμένο συμβόλαιο ή προορισμό του εμπορεύματος ζημιών, που είναι άμεση συνέπεια της μη εκτέλεσης.

(2) Οι απαιτήσεις στο εδάφιο 1 καλύπτονται μετά την λήξη ενός χρόνου από την παράδοση του εμπορεύματος. Η παραγραφή ξεκινάει από τη στιγμή , που το εμπόρευμα παραδόθηκε στον πελάτη, σε πράκτορα μεταφορών ή μεταφορέα ή από την στιγμή, που ο πελάτης καθυστερεί με τις πληρωμές στον πιστωτή.

(3) ΔΦ Βουλγαρία δεν ευθύνεται για μη εκτέλεση , που προκύπτει από ασήμαντη αμέλεια δικών της εκτελεστών ή πληρεξούσιων.

(4) Οι παραπάνω περιορισμοί της ευθύνης δεν αφορούν ζημιές, που προκύπτουν από ελαττωματικά προϊόντα, καθώς και ζημιές , προκαλούμενες από θάνατο ή σωματική ζημιά.

 

Ανυπέρβλητη δύναμη

Άρθρο 10.

Ανυπέρβλητη δύναμη, απεργίες και άλλα είδη διαμαρτυριών των εργαζόμενων, διαμαρτυρίες πολιτών, καθυστερημένες παραδόσεων εκτελεστών ή των προμηθευτών, καθώς και άλλα απρόβλεπτα και αναπόφευκτα γεγονότα, απαλλάσσουν την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ και τους συμβαλλόμενους της από την ευθύνη της εκτέλεσης για το χρονικό διάστημα, που διαρκούν τα γεγονότα αυτά. Το ίδιο ισχύει και για το χρονικό διάστημα, που ο αντίστοιχος συμβαλλόμενος ήδη έχει καθυστερήσει, εκτός αν η καθυστέρηση αυτή δεν προκλήθηκε επίτηδες ή λόγω χοντροειδούς αμέλειας από αυτόν. Οι πλευρές υποχρεώνονται να ενημερώνονται  όσο δυνατόν πιο γρήγορα για τις αλλαγές στις περιστάσεις και να προσαρμόσουν τις σχέσεις τους σ’αυτές σύμφωνα με τις αρχές της ευσυνειδησίας.

 

Ποιότητα

Άρθρο 11.

(1) Η ποιότητα του εμπορεύματος ορίζεται , αν κάτι άλλο δεν έχει συμφωνηθεί, από την περιγραφή του , που παραχωρήθηκε από την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ ή από τον αντίστοιχο παράγωγο. Δημόσιες δηλώσεις ή διαφημίσεις του παράγωγου ή της ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ δεν είναι έγκυρες στην εκτίμηση της ποιότητας των εμπορευμάτων.

(2) Η ΔΦ Βουλγαρία δίνει εγγύηση για τα εμπορεύματα μόνο στις περιπτώσεις, όταν αυτό αναφέρθηκε γραπτώς, ότι παρέχει την εγγύηση ή αν από το αντίστοιχο κείμενο γίνεται σαφώς, ότι εγγυείται αυτό.

(3) Τα στοιχεία , που δίνει η ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ σε κατάλογους, φυλλάδια και άλλα, αποτελούν συνήθεις για τον κλάδο σχετικές αξίες, εκτός από τις περιπτώσεις, που η εταιρεία αναφέρει ρητώς, ότι δεσμεύεται με αυτές.

(4) Σε δηλωμένα από την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ στοιχεία σε σχεση με την ποιότητα των προϊόντων, εφαρμόζονται τα γερμανικά στάνταρ από τη σειρά DIN 24041 και συμπ. σε σχεση με τις επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις.

(5) Η ΔΦ Βουλγαρία υποχρεώνεται να παραδώσει εμπορεύματα χωρίς ίχνη από λιπαντικά υλικά και/ ή σκουριά μόνο, αν αυτό συμφωνήθηκε ρητώς.

(6) ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ δεν υποχρεώνεται να κάνει έλεγχο στην ποιότητα παραδομένων από τον πελάτη πρώτων υλών , αυλικών, ημιετοιμων προϊόντων και κομματιών. Την υποχρέωση  για τον έλεγχο, αν τα ίδια είναι κατάλληλα για την παραγωγή του τελικού προϊόντος έχει ο πελάτης. Ο πελάτης δέχεται απώλεια υλικού λόγω της επεξεργασίας μέχρι 5% . Σε περίπτωση, ότι η κακή ποιότητα των παραδομένων από τον πελάτη πρώτων υλών, υλικών, ημιετοιμων προϊόντων ή κομματιών οδηγεί σε μη χρησιμότητα του τελικού προϊόντος, αυτός έχει την υποχρέωση να πληρώσει στη ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ αμοιβή για την δουλειά της. Αν λόγω της κακής ποιότητας προκλήθηκαν ζημιές στην ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ ή σε τρίτα πρόσωπα , ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να τους αποζημιώσει, αντίστοιχα να αντικαταστήσει ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ στις δίκες για τις απαιτήσεις τρίτων προσώπων για αποζημιώσεις.

 

Απαιτήσεις του πελάτη

Άρθρο 12.

(1) Για φανερά ελαττώματα ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει γραπτή απαίτηση σε προθεσμία 2 εβδομάδες από την ημερομηνία παραδόσεως, και να δίνει δυνατότητα στη ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ να ενεργήσει αυτοψία των προϊόντων. Κατά την λήξη της προθεσμίας το δικαίωμα απαίτησης καλύπτεται εκτός των περιπτώσεων , όταν ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ έχει δώσει ρητή μακρόχρονη εγγύηση ή σε επίτηδες ενέργειες . Μετά την διαπίστωση του ελαττώματος, ο πελάτης υποχρεώνεται να δώσει στην ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ την δυνατότητα να το απομακρύνει. Το βάρος αποδείξεως, ότι το φανερό ελάττωμα υπήρξε κατά την παράδοση του προϊόντος και ότι  η προθεσμία στην πρόταση 1 τηρήθηκε, το έχει ο πελάτης.

 (2) Αν υπάρχουν κρυφά ελαττώματα , που διαπιστώθηκαν  μετά την παράδοση του προϊόντος, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ άμεσα μετά την διαπίστωση τους και να την δώσει την δυνατότητα να ελέγξει τα ελαττωματικά προϊόντα. Σε περίπτωση, ότι τα ελαττωματικά προϊόντα επεξεργάστηκαν , κατεργάστηκαν ή άλλαξαν με άλλον τρόπο πριν τον έλεγχο από την ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ ή αν τα ελαττώματα απομακρύνθηκαν από τρίτα πρόσωπα , το δικαίωμα απαίτησης του πελάτη καλύπτεται.

(3) Το ελάττωμα απομακρύνεται μέσω διόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος. Κατά εκτίμηση της ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ  η απομάκρυνση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω δωρεάν αντικατάσταση του προϊόντος.

(4) Αν ο πελάτης έχει δώσει στη ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ προθεσμία για την απομάκρυνση του ελαττώματος, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 εργάσιμες μέρες και το ελάττωμα δεν απομακρύνθηκε, τότε με την γραπτή αίτηση της ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ αυτός πρέπει σε προθεσμία 2 εβδομάδες να δηλώσει αν ακυρώνει το συμβόλαιο ή θέλει να εκτελεστεί το συμβόλαιο πραγματικά. Αν η αίτηση δεν υποβλήθηκε έγκαιρα, η απαίτηση για την πραγματική εκτέλεση καλύπτεται σε περίπτωση, ότι η ΔΦ Βουλγαρία ρητώς έχει ενημερώσει τον πελάτη για αυτό.

(5) Ακύρωση του συμβολαίου και απαίτηση αποζημίωσης επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις, όταν η μη εκτέλεση των υποχρεώσεων της ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ δεν είναι ασήμαντη και η πραγματική εκτέλεση δεν αντιστοιχεί στο ενδιαφέρον του.

 

Παραγραφή

Άρθρο 13.

(1) Οι απαιτήσεις  σχετικά με την ευθύνη για ελαττώματα, με εξαίρεση των απαιτήσεων αποζημίωσης, από την πλευρά του πελάτη καλύπτονται μετά την λήξη 12 μηνών από την ημερομηνία παραδόσεως του προϊόντος, εκτός των περιπτώσεων των επίτηδες ενεργειών από τη  ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ. Στην ημερομηνία παράδοσης αντιστοιχεί η καθυστέρηση του πελάτη να παραλάβει το εμπόρευμα ή η παράδοση του σε μεταφορέα ή πράκτορα μεταφοράς.

(2) Σε περίπτωση διόρθωσης το εμπορεύματος, η προθεσμία παραγραφής δεν συνεχίζεται κατά την διάρκεια της διόρθωσης.

 

Οπισθοδρομικές  απαιτήσεις

Άρθρο 14.

Αν παραδομένο από μας προϊόν μετά πωλήθηκε σε καταναλωτή, ο πωλητής έχει έναντι ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ οπισθοδρομικές  απαιτήσεις σύμφωνα με άρθρο 116 του Νόμου προστασίας των καταναλωτών.

 

Τόπος εκτέλεσης

Άρθρο 15.

Ο τόπος εκτέλεσης όλων των υποχρεώσεων, αν κάτι άλλο δεν έχει συμφωνηθεί, είναι η εγκατάσταση της ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ στην πόλη Ντραγκομαν.

 

Υποδικία

Άρθρο 16.

Όλες οι λογομαχίες σχετικά με την ισχύ και την εκτέλεση  των συμβολαίων μεταξύ της ΔΦ Βουλγαρία ΕΟΟΔ και των πελατών είναι δωσιδικοι στο αρμόδιο δικαστήριο στην πόλη Σοφία.

 

Δίκαιο εφαρμογής

Άρθρο 17. Στις σχέσεις, που τακτοποιούνται στους παρόντες γενικούς όρους εφαρμόζεται το Δίκαιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

 

Ισχύς

Άρθρο 18. Σε περίπτωση, ότι κάποια από τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων δεν είναι έγκυρη, αυτό δεν αφορά την ισχύ άλλων διατάξεων ΄η των γενικών όρων συνολικά. Άκυρη διάταξη αντικαθίσταται από τους ορισμούς του Νόμου.