Τετραγωνικέσ οπέσ

Τετράγωνες εντομές με διαγώνια τοποθέτηση μικρότερη των 60° (Qv)

ql-01-GR

 

 

 

 

 

 

 

Τετράγωνες εντομές με ορθογώνια τοποθέτηση μικρότερη των 90° (Qg)

ql-02-GR

 

 

 

 

 

 

 

Τετράγωνες εντομές με διαγώνια τοποθέτηση μικρότερη των 45° (Qd)

ql-03-GR

 

 

 

 

 

 

 

Χρησιμοποιημένοι Όροι:

a0 = σχετική φωτεινή επιφάνεια

a1 = πλάτος του φύλλου

a2 = πλάτος της διάτρησης

b1 = μήκος του φύλλου

b2 = μήκος της διάτρησης παράλληλο του b1

c = γέφυρα

e1, e2 = πλάτος γωνίας παράλληλο του b1

f1, f2 = πλάτος γωνίας παράλληλο του a1

s = πάχος λαμαρίνας

t=βήμα (διάσταση)

t1 = βήμα (διάσταση) μεταξύ των πλατών των τετραγώνων εντομών

t 2= βήμα (διάσταση) μεταξύ των μηκών των τετραγώνων εντομών

w = πλάτος εντομής