Οπές με σχισμή

Μακρόστενη τοποθέτηση μικρότερη (Lg)

spec_p11

Διαγώνια τοποθέτηση μικρότερη (Lv)

spec_p12