Στρογγυλές οπές

Διαγώνια τοποθέτηση μικρότερη των 60° (Rv)

spec_r11

Μακρόστενη τοποθέτηση μικρότερη των 90° (Rg)

spec_r12

Διαγώνια τοποθέτηση μικρότερη των 45° (Rd)

spec_r13