Διατρητη λαμαρίνα

prperf_mix_engDIN προδιαγραφές για διάτρητη λαμαρίνα

 

Ο όρος ‘διάτρητη λαμαρίνα’ ορίζεται στην τελευταία έκδοση της DIN 24041, όπως και στη DIN 4185 μέρος β’.

 

Ο όρος ‘διάτρητη λαμαρίνα’ σύμφωνα με τα αναφερόμενα πρότυπα είναι επιφάνεια (φύλλου, πλάκας ή ά.) με ομοιόμορφες εντομές δημιουργημένες με τρυπάνισμα, διάτρηση, άλεσμα κ.λ.π

 

Οι απλούστερες και γνωστές εντομές είναι οι στρογγυλές και οι τετράγωνες. Υπάρχουν διάφορα είδη ορθογωνίων εντομών. Άνω των 80% από την παραγμένη λαμαρίνα είναι διατρυπημένη με κάποιες από τις αναφερόμενες εντομές. 

 

Επισκευάζονται και ειδικές διατρήσεις για διάφορους σκοπούς (ιδίως για σχεδιασμό).