Τύπος 40 περίβλημα

06.09.2021

Τύπος 40 περίβλημα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το περίβλημα του πιεστηρίου 40. Η ηχορύπανση στην παραγωγή έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Komplett3

Komplett2

Komplett1

Einhausung5a