Преса 40 корпус

06.09.2021

Преса 40 корпус

Работата по ограждането на преса 40 е завършена. Шумовото замърсяване в производството е намалено до голяма степен, което води до подобряване на условията на труд.

Komplett3

Komplett2

Komplett1

Einhausung5a