Тринадесетото световно триенале на архитектурата

16.05.2012

Тринадесетото световно триенале на архитектурата

ДФ България участва с щанд на  Тринадесетото световно триенале на архитектурата ИНТЕРАРХ 2012 в сградата на УАСГ от 13-16 май 2012.